Đầm Dáng Ôm Xòe Cách Điệu Cầu Vai

2,250,000 đ
2,250,000 đ
Đầm dáng ôm xòe, cách điệu cầu vai ren giúp người mặc mảnh mai hơn.
 
 

    Đầm dáng ôm xòe, cách điệu cầu vai ren giúp người mặc mảnh mai hơn.