Đầm cổ lá sen nhọn

1,450,000 đ
1,450,000 đ
Đầm cổ lá sen nhọn, tay lỡ bo gấu vai phồng nhẹ.
 
 

    Đầm cổ lá sen nhọn, tay lỡ bo gấu vai phồng nhẹ.